Migrationsverket och barnkonventionen

Skriftlig fråga 2013/14:376 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 30 januari

Fråga

2013/14:376 Migrationsverket och barnkonventionen

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Hanna Elias har vistats i Sverige sedan oktober 2005. Hon bor med döttrarna Klara, född 2007, och Ruth, född 2009, i Arbrå i Bollnäs kommun. Båda flickorna har bott här hela sina liv. Pappan Yarade Melesse kom till Sverige redan 2003, är bosatt i Stockholm och besöker regelbundet familjen i Arbrå. Hanna Elias kommer från Etiopien. Barnens far kommer från Eritrea. De har varken pass eller andra id-handlingar som kan styrka deras identitet. Båda föräldrarna har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Hanna Elias fick under 2013 avslag för andra gången. Enligt Migrationsverket har hon inte gjort sin identitet sannolik. Under hösten gjorde Migrationsverket en förnyad prövning av Hanna Elias och döttrarnas ärende, utifrån utlänningslagens bestämmelser om verkställighetshinder, vilket resulterade i ett nytt avslag. Beslutet om avvisning kvarstår, trots att ett verkställande skulle innebära att barnen skiljs från sin pappa.

Gruppledarna i Bollnäs kommunfullmäktige vädjar nu för att familjen ska få stanna och vill se en amnesti för barnfamiljer i liknande situation. Man menar att det inte är förenligt med barnkonventionen eller med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna att barnfamiljer år efter år tvingas leva på undantag i Sverige. De kan inte avvisas, eftersom de länder föräldrarna kommer ifrån inte är villiga att ta emot dem. Skulle besluten verkställas kommer familjen oåterkalleligen att skiljas från varandra, mot bakgrund av det spända läge som råder mellan Eritrea och Etiopien. Jag vill därför fråga statsrådet Tobias Billström:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att barnkonventionen ska styra Migrationsverkets arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-05 Svar anmält: 2014-02-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-05)