MFF och artikel 2

Skriftlig fråga 2019/20:40 av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Kommissionen har sedan tidigare föreslagit att den nya långtidsbudgeten ska innehålla regler som knyter fördelningen av medel till medlemsstaters uppfyllnad av artikel 2 i fördraget. Förslaget har stöd av den svenska regeringen men lite är känt om hur en sådan mekanism skulle fungera rent praktiskt.

Ett sådant regelverk kan beslutas separat från beslutet om antagande av ny långtidsbudget och då antas med kvalificerad majoritet i stället för konsensus. Förslaget är, beroende på detaljerna, revolutionerande och skulle i grunden förändra hur unionen fungerar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Anser statsrådet att det är lämpligt att fatta ett sådant beslut med kvalificerad majoritet, mot vissa medlemsstaters vilja? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-23 Överlämnad: 2019-09-24 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga