Metoder för terroristbekämpning

Skriftlig fråga 2005/06:913 av Forslund, Kenneth G (s)

Forslund, Kenneth G (s)

den 1 februari

Fråga 2005/06:913 av Kenneth G Forslund (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Metoder för terroristbekämpning

Fredagen den 13 januari besköt amerikansk militär byn Damadola i Pakistan i en raketattack. Byn ligger på gränsen mot Afghanistan och det påstådda målet ska ha varit Usama bin Ladins andreman Ayman al-Zawahiri. I attacken uppges 18 civila personer ha dödats; al-Zawahiri tycks dock inte ens ha varit närvarande.

Utrikesministern har i en kommentar sagt: ”Sverige deltar i kampen mot terrorism. Men denna måste bedrivas med full respekt för internationell rätt och med respekt för mänskliga rättigheter. Det är inte acceptabelt att oskyldiga människors liv sätts i fara i kampen mot terrorism.” Händelsen den 13 januari har direkta kopplingar till situationen i Afghanistan på flera sätt. Den person som attacken egentligen riktade sig emot associeras med det tidigare talibanstyret i Afghanistan. De amerikanska soldater som utförde den kan antas ha Afghanistan som utgångspunkt. De terrorister som var målet kan nu anse sig ha fått en förevändning för att utföra nya terrordåd inne i Afghanistan.

Sverige deltar i dag i den internationella säkerhetsstyrka som på FN:s uppdrag finns i Afghanistan. Det svenska deltagandet kommer dessutom efter beslut i riksdagen att förlängas och utökas till mer personal än i dag. Säkerhetsstyrkans uppgift är att bidra till uppbyggnaden av Afghanistan. Inte bara Sverige utan hela EU är starkt engagerat i arbetet med att stödja utvecklingen av Afghanistan till att bli en fungerande och demokratisk stat.

Vad kommer utrikesministern att göra för att Sverige och EU tydligt ska deklarera för USA det oacceptabla i det inträffade den 13 januari och att terrorism inte ska bekämpas på detta sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-01 Anmäld: 2006-02-01 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)