Mervärdesskatteutredningens arbete

Skriftlig fråga 2004/05:2120 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 22 augusti

Fråga 2004/05:2120

av Lena Adelsohn Liljeroth (m) till finansminister Pär Nuder om Mervärdesskatteutredningens arbete

I slutet av juni lämnade Mervärdesskatteutredningen ett delbetänkande till Finansdepartementet. Utredningen har arbetat under två och ett halvt år och beräknas lägga fram sitt slutbetänkande i oktober 2006.

I direktiven står bland annat att utredningen ska redogöra för "nuvarande regler om reducerade skattesatser och undantag" samt göra "en analys av skattesatsernas struktur" och redovisa möjliga alternativ till denna.

I delbetäknandet finns ett förslag om införande av en enhetlig momsnivå på 21,7 %.

Detta skulle bland annat innebära att böcker, tidningar och biobiljetter blir närmare 15 % dyrare och maten nästan 10 % dyrare än i dag.

Betänkandet är nu ute på remiss fram till den 1 november 2005.

Men samtidigt som utredningen lade sitt förslag gick finansministern ut i medierna och avvisade alla förslag om att ersätta dagens momssatser med en enhetlig moms.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Pär Nuder:

Är det statsrådets avsikt att Mervärdesskatteutredningen ska arbeta ytterligare ett år trots att regeringen ändå inte avser att justera momssatserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-22 Besvarad: 2005-09-02 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-02)