Mervärdesskatteutredning

Skriftlig fråga 2009/10:509 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 12 februari

Fråga

2009/10:509 Mervärdesskatteutredning

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I samband med presentationen av förslaget till statsbudget för 2010 annonserades på Finansdepartementets hemsida den 21 september att regeringen ville undersöka möjligheten att sänka momsen på vissa tjänster som ett komplement till skattereduktionen på hushållsarbete. Sänkt moms för vissa tjänster ansågs kunna bidra till ökad sysselsättning, dels genom att fler arbeten påstods bli vita, dels genom att hemarbete kunde omvandlas till förvärvsarbete. En utredare skulle därför få i uppdrag att undersöka om momsen kunde sänkas för vissa delar av tjänstesektorn från och med den 1 januari 2011. Utredaren skulle, enligt pressmeddelandet, närmare analysera lämplig avgränsning av aktuella tjänster, skattesatsnivån samt utarbeta ett lagförslag. Därefter har föga information om detta hörts av och några direktiv synes ännu inte ha publicerats. Frågan som sådan och dess stora konsekvenser torde sig mindre väl lämpade för den snabbutredning som tycks förestå.

Avser finansministern att ta initiativ till att mervärdesskatten sänks för vissa tjänster och presentera en proposition om detta före valet 2010?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-12 Anmäld: 2010-02-12 Svar anmält: 2010-02-18 Besvarad: 2010-02-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-18)