Mer hälso- och sjukvård för pengarna

Skriftlig fråga 2017/18:1264 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Enligt OECD kostar den svenska hälso- och sjukvården 235 miljarder kronor per år. Detta gör Sverige till ett av de länder som lägger mest ekonomiska resurser på hälso- och sjukvården. 11 procent av Sveriges bnp läggs på hälso- och sjukvården.

Även när det gäller andelen av den totala arbetskraften är Sverige ett av de ledande länderna inom hälso- och sjukvården. Totalt arbetar 16,7 procent av den svenska arbetskraften inom hälso- och sjukvården.

Vad gäller antalet besök per läkare tar svenska läkare i snitt emot 700 patienter per år. Antalet patientbesök är därmed en tredjedel av snittet för OECD-länderna. Vidare är de svenska vårdköerna långa, och ett stort antal landsting har svårigheter med att uppfylla vårdgarantin.

Regeringen har uttalat att den avser att öka tillgängligheten i vården, öka antalet medarbetare och minska köerna. Samtidigt är dessa parametrar redan höga relaterat till OECD-snittet, varför det är relevant att reflektera över om ökat tillskott av dessa skulle bidra till högre kvalitet och bättre tillgång på hälso- och sjukvård. Svenska skattebetalare förtjänar en god kvalitet och tillgänglighet av hälso- och sjukvård.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att svenska skattebetalare ska få tillgång till en hälso- och sjukvård som är i paritet med den vård som länderna inom OECD erbjuder sina medborgare relaterat till skattepengar, antal medarbetare, besök och väntetider?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-04 Överlämnad: 2018-05-07 Anmäld: 2018-05-14 Sista svarsdatum: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga