mellanvårdsenheter inom den psykiatriska vården

Skriftlig fråga 2002/03:1115 av Persson, Göran (s)

Persson, Göran (s)

den 12 juni

Fråga 2002/03:1115

av Göran Persson i Simrishamn (s) till socialminister Lars Engqvist om mellanvårdsenheter inom den psykiatriska vården

Efter de två uppmärksammade och tragiska våldsbrott som nyligen skett, där gärningsmännen misstänks vara psykiskt sjuka, har debatten snedvridits av en tro på att allt ordnar sig bara vi får fler slutenvårdsplatser. Ett eventuellt samband mellan brister i den psykiatriska vården och medborgarnas trygghet relaterat till ovannämnda brott får den kommande utredningen inom området utvisa.

Att bara eftersträva fler slutenvårdsplatser är fel! Visst har slutenvården skurits ned lite väl drastiskt, men efter att själv ha jobbat många år inom den psykiatriska vården så vet jag att det finns ett minst lika stort behov av en mellanvårdsenhet @ en enhet som är placerad mellan den slutna vården och den öppna vården. Denna form av vård är extra viktig för personer med exempelvis schizofreni. Patienter med denna typ av sjukdom kräver inte lika mycket personal som de som är placerade i sluten vård, men de kräver ändå en regelbunden tillsyn så att medicinering och kontakter med sociala myndigheter ombesörjs med mera. Den aktuella utredningen om ett eventuellt samband mellan omhändertagandet inom den psykiatriska vården och omsorgen och våldsbrott är ett bra initiativ. Avsaknaden av en mellanvårdsenhet är dock ett bestående problem.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att förbättra vården för de patienter som inte är i behov av sluten vård, men som inte klarar av att bo i eget boende?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-06-12 Anmäld: 2003-06-12 Besvarad: 2003-06-17 Svar anmält: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-17)