Mellanboende

Skriftlig fråga 2017/18:817 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Av regeringens budget framgår att regeringen avser att fördela 850 miljoner kronor över åren 2016, 2017 och 2018 i syfte att öka antalet bostäder för äldre. Det betyder att varje kommun i Sverige i genomsnitt får knappt 3 miljoner kronor i statligt stöd för att stimulera byggandet av fler äldreboenden.

Detta kan låta som omfattande satsningar, men det är i själva verket så knappa resurstillskott att de inte räcker till mer än ett nytt äldreboende i fem av landets 290 kommuner. I Nyköping byggdes ett äldreboende omfattande 146 lägenheter till en kostnad av 258 miljoner kronor. I Salem byggdes ett äldreboende omfattande 54 lägenheter till en kostnad av 100 miljoner kronor. Det är både naivt och verklighetsfrånvänt av regeringen att tro att knappa 3 miljoner kronor kommer att leda till att fler kommuner bygger nya äldreboenden.

Nu lanserar regeringen en ny typ av boende för äldre: mellanboende. Samtidigt som incitamenten för kommunerna att investera i ytterligare en boendeform för äldre lyser med sin frånvaro har regeringen inte lyft frågan om resurstillskott för byggandet av mellanboenden.

I dagens socialtjänstlag finns inget hinder för att de kommuner som vill redan i dag bygger mellanboenden. Ändå råder stor brist på äldreboenden i 125 av landets 290 kommuner.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Hur menar statsrådet att mellanboenden ska finansieras om det inte finns några incitament för de kommuner som väljer att bygga denna nya typ av boende, och vad konkret är det statsrådet menar med att det i socialtjänstlagen finns lydelser som omöjliggör boendeformen mellanboende?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-19 Överlämnad: 2018-02-20 Anmäld: 2018-02-27 Sista svarsdatum: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga