medlingsverksamheten i skolan

Skriftlig fråga 2000/01:1163 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 7 maj

Fråga 2000/01:1163

av Siw Wittgren-Ahl (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om medlingsverksamheten i skolan

Skolan ska ges förutsättningar, verktyg och metoder för att främja barns och ungdomars demokratiska kompetens. En del av lärandet handlar om att lära sig hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

I engelska skolor används medling som en metod för att lära elever hantera konflikter och meningsskillnader. Metoden handlar i stort om att sätta sig ned och diskutera sig fram till olika lösningar på konflikter eller problem. Medkompisprojektet är ett utbildningsprogram som används inom medlingsverksamheten. Grunden är att eleverna själva får lära sig att lösa konflikter, genom att de får den kompetens de behöver för att med hjälp av lärarna starta egen medlingsverksamhet på den egna skolan. De får bl.a. lära sig mer om vilka förbättringar som är möjliga att uppnå för skolan i helhet och för eleverna som individer.

Genom medlingsverksamheten på de engelska skolorna har goda resultat uppnåtts och metoden kan därför med fördel även införas på svenska skolor.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga om statsrådet vill verka för att medlingsverksamheten ska kunna tillämpas i svenska skolor.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-07 Anmäld: 2001-05-15 Besvarad: 2001-05-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-16)