Medlemskapsperspektiv

Skriftlig fråga 2019/20:284 av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

I regeringens utkast till ståndpunkter inför FAC, avseende bland annat Ukraina, påpekar regeringen att den anser att Ukraina bör erbjudas ”medlemskapsperspektiv”. Jag skulle vilja veta vad det begreppet innebär i praktiken.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Anser regeringen att Ukraina bör kunna bli ett kandidatland och i så fall hur långt i framtiden ligger det ukrainska medlemskapet, samt vilka anda länder bör enligt regeringen erbjudas medlemskapsperspektiv och vad menar regeringen rent konkret med begreppet medlemskapsperspektiv?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-28 Överlämnad: 2019-10-29 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga