medlemsavgift till de registrerade trossamfunden

Skriftlig fråga 1999/2000:636 av Heinemann, Kerstin (fp)

Heinemann, Kerstin (fp)

den 28 februari

Fråga 1999/2000:636

av Kerstin Heinemann (fp) till socialminister Lars Engqvist om medlemsavgift till de registrerade trossamfunden

Leni Björklund, Svenska kyrkans generalsekreterare, har till Svenska Kommunförbundet framfört en farhåga att det finns risk att vårdbehövande människor tvingas lämna Svenska kyrkan av ekonomiska skäl. Anledningen till detta är att medlemsavgiften till de registrerade trossamfunden inte medräknas i det underlag som används då kommunerna beräknar de avgifter som en vårdbehövande ska betala i olika situationer. Detta gäller självklart alla trossamfund. Kommunförbundet anser att det inte kan ta ansvaret att fatta några beslut i frågan utan hänvisar till regeringen eller till Socialstyrelsen.

Min fråga till socialministern är:

Avser regeringen att vidta några åtgärder så att medlemsavgifter till registrerade trossamfund beaktas vid beräkning av avgifter inom äldreomsorgen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-28 Anmäld: 2000-03-07 Besvarad: 2000-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-15)