Mediefrihet i Georgien

Skriftlig fråga 2019/20:28 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Det finns åtskilliga exempel på övergrepp mot mediefriheten i vårt närområde. Inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) finns en särskild representant för mediefrihet, och denne har under senare tid rapporterat om diverse övergrepp mot journalister i bland annat Georgien.

Den 20 juni rapporterande OSSE:s särskilde representant om att fler än 30 personer verksamma inom olika medier, exempelvis Reuters, Radio Free Europe/Radio Liberty Georgian Bureau, Rustavi 2, Civil.ge, 1 TV Channel, TV Pirvelli, Kavkazsky Uzel, Netgazeti.ge, OC Media, Maestro TV och Adjara TV and Radio, fick allvarliga skador från i huvudsak polis som sköt mot dem med gummikulor. Fotografen Guran Muradoc från Civil.ge träffades av elva gummikulor i nacken, Tamar Bagashvili från Rustavi 2 blev allvarligt skadad och fick två frakturer i skelettet och Giori Sulashvili, anställd vid Rustavi 2, förlorade ett öga och fick en fraktur på käkbenet. Därtill skadades journalisternas tekniska utrustning.

Polisens övergrepp mot journalisterna skedde under pågående demonstrationer i Tbilisi. I ett öppet samhälle är en av mediernas funktioner att rapportera om händelser av betydelse för medborgarna. Vilka dessa händelser är definieras av medierna och inte av myndigheter eller andra officiella organ.

Georgien är ett av 57 medlemsländer inom OSSE och har därmed skrivit under på att tillämpa mediefrihet och att garantera journalisters säkerhet. Georgien ingår även i EU:s östliga partnerskap och har i och med partnerskapet åtagit sig att arbeta för en stärkt rättsstat, vilket inkluderar mediefrihet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Är ministern och regeringen beredda att agera inom OSSE eller inom andra organisationer i syfte att stärka mediefriheten i Georgien?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-09-18 Överlämnad: 2019-09-19 Anmäld: 2019-09-20 Sista svarsdatum: 2019-09-25 Svarsdatum: 2019-09-30
Svar på skriftlig fråga