Mediefrihet i Egypten

Skriftlig fråga 2019/20:405 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Under de senaste månaderna har upprepade rapporter presenterats om en försämrad situation för mediefriheten i Egypten.

Dels handlar det om fängslandet av journalister som rapporterar om samhällskritiska frågor, dels om blockering av nyhetssidor på internet.

Committee to Protect Journalists, som granskar journalisters säkerhet, har rapporterat att flera webbsidor har stängts ned, bland annat brittiska BBC. De rapporterar även om störningar av sociala nätverk och nyhetsappar.

Amnesty International beskriver hur demonstranter gripits och hur journalister förts bort från sina hem.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stödja mediefrihet och frisläppande av fängslade journalister i Egypten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga