Medförande av skolpeng utomlands

Skriftlig fråga 2017/18:945 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Enligt uppgifter från organisationen Svenskar i världen är det inte självklart att svenska elever i grund- eller gymnasieskolan kan ta med sig sin skolpeng till svenska utlandsskolor. De hävdar vidare att praxis varierar från kommun till kommun. Detta skapar naturligtvis problem och innebär även en försvårande omständighet för familjer som erbjuds utlandsuppdrag av olika slag. Det bidrar heller inte till likvärdighet inför lagen.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att samtliga kommuner ska agera lika i frågan om att utlandssvenskars barn ska kunna medföra sin skolpeng till svenska utlandsskolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-14 Sista svarsdatum: 2018-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga