Medfinansiering av informations- och kommunikationsteknik på landsbygden

Skriftlig fråga 2008/09:917 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 11 maj

Fråga

2008/09:917 Medfinansiering av informations- och kommunikationsteknik på landsbygden

av Désirée Liljevall (s)

till finansminister Anders Borg (m)

EU kommer att ta initiativ för att förbättra tillgång till informations- och kommunikationstekniken på landsbygden. Tyngdpunkten kommer att läggas på att förbättra snabbheten vad gäller Internettjänster.

Enligt uppgift kommer EU att satsa 190 miljoner kronor för att förbättra tillgången till informations- och kommunikationstekniken i Sverige. Förutsättningen är dock att Sverige bidrar med en 25-procentig medfinansiering av projektet.

Jag har under riksdagens frågestund frågat infrastrukturminister Åsa Torstensson om vilka möjligheter som finns till medfinansiering av projektet. Ministerns svar var då att medel till medfinansiering skulle hittas. Min förhoppning är att regeringen inte avser att vältra över kostnaderna för medfinansiering på kommunerna. Kommunernas ekonomi är i dagsläget redan hårt ansträngda. Jag anser att det är en statlig angeläget att förbättra tillgängligheten till bra och fungerande informations- och kommunikationsteknik i hela landet.

Jag vill därför fråga finansministern vilka åtgärder som han avser att vidta för att medfinansiera EU-projektet av en utbyggnad av informations- och kommunikationstekniken med statliga medel?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-05-11 Anmäld: 2009-05-12 Besvarad: 2009-05-27 Svar anmält: 2009-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-27)