medelålders kvinnliga bilförare

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti

Fråga 2002/03:1280

av Carina Adolfsson Elgestam (s) till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare

Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets medelålders kvinnliga försäkringstagare: "Så även om du själv har kört prickfritt i alla år får du alltså vara med och betala för den samlade risk som alla kvinnliga bilister i din ålder utgör. Och det är faktiskt så att gruppen medelålders kvinnliga bilister råkar ut för avgjort fler missöden och olyckor i trafiken än manliga bilister i motsvarande ålder." Det är svårt att förstå varför könet ska avgöra försäkringspremiens storlek, inte hur jag som individ uppträder i trafiken. Den svenska regeringen bedriver ett målmedvetet jämställdhetsarbete. Ett viktigt inslag i det arbetet är att uppmärksamma egendomligheter av det slag som här har redovisats genom till exempel en dialog med berörda företag eller organisationer. Det bör ske också i detta fall.

Jag vill fråga jämställdhetsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta med anledning av försäkringsbolagens syn på medelålders kvinnliga bilförare.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarad: 2003-08-20 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-20)