medel till kunskapslyftet

Skriftlig fråga 1997/98:1084 av Kaaling, Björn (s)

Kaaling, Björn (s)
Fråga 1997/98:1084 av Björn Kaaling (s) till statsrådet Ylva Johansson om medel till kunskapslyftet

den 11 september

Mot bakgrund av den framgång som kunskapslyftet nu har nått visar det sig att de pengar som avdelats till det särskilda utbildningsbidraget inte tycks räcka till. Det förefaller inte heller som om medlen som avsats för särskilt vuxenstudiestöd räcker. Det finns kommuner som slussar in fler elever till kunskapslyftet än vad det från början har funnits medel till. Det finns rapporter om att många komvuxelever tvingas lämna kurser man antagits till därför att man inte erhåller det stöd man räknat med i samband med att man tackat ja till utbildningen. Det är eleverna som får sitta emellan kommunernas ambitioner och CSN:s möjligheter att ge stöd.

Vilka åtgärder avser skolministern att vidta för att komma till rätta med problemen?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-09-11 Anmäld: 1998-09-14 Besvarad: 1998-09-24
Svar på skriftlig fråga