Medel för Skapande skola

Skriftlig fråga 2007/08:936 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 11 mars

Fråga

2007/08:936 Medel för Skapande skola

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Kulturrådet förfogar sedan årsskiftet över medel för Skapande skola. Man har utlyst två bidragsomgångar med sista ansökningsdatum den 15 mars och den 1 oktober. Bidrag kan sökas av den som är skolhuvudman inom det offentliga skolväsendet, för en fristående skola eller för en riksinternatskola. Av någon underlig anledning har regeringen valt att begränsa satsningen till elever i årskurserna 7, 8 och 9. Varje skolhuvudman kan endast ansöka om bidrag en gång per ansökningsomgång och bli beviljad bidrag en gång per år. Bidrag får ej sökas för till exempel administrationskostnader. Om bidrag beviljas ska skolhuvudmannen efter genomförd aktivitet avge en omfattande redovisning.

Inför den första bidragsomgången har det framkommit att det inkommit få bidragsansökningar. Totalt knappt 30 skolhuvudmän har inlämnat en bidragsansökan och tyvärr kan jag konstatera att ingen skolhuvudman från Kronobergs län har inlämnat någon. Möjligen kan de krångliga ansöknings- och uppföljningskraven bidra till det begränsade intresset för bidraget.

Min fråga till kulturministern blir därför:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att stärka intresset bland skolhuvudmännen för att söka det av regeringen införda bidraget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-11 Anmäld: 2008-03-11 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)