Medel att undvika vräkningar

Skriftlig fråga 2007/08:1276 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 28 maj

Fråga

2007/08:1276 Medel att undvika vräkningar

av Magdalena Andersson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Målet är att inga barn ska behöva vräkas från sina hem. Trots det har ett par hundra barn i år varit med om det.

Det kan vara många orsaker bakom en avhysning, men den största delen beror på bristande betalning av hyran.

Tidigare var det möjligt att personer som beviljats bostadsbidrag kunde ange att bidraget skulle gå direkt till hyresvärden. Därmed minskade den aktuella delen av hyran man själv skulle betala. Systemet var bra, både för att bostadsbidraget gick till det som det var avsett till och för att det inte riskerade att användas på annat.

En hyresskuld som byggts upp över tid och som består både av redan utbetalat bidrag och det man därutöver ska betala med egen lön eller med hjälp av försörjningsstöd (socialbidrag) är svår att klara av för många och kan försätta familjer i svåra situationer. Det är därför viktigt med olika insatser för att undvika sådana lägen. Särskilt viktigt är det när det är barn med i bilden.

Det finns flera kommuner som arbetar med hjälp av ekonomisk rådgivning, ett bra förebyggande sätt. Men det behövs också andra medel. Ett sätt är att möjliggöra att försörjningsstöd som avser hyra ska kunna gå direkt till hyresvärden. Ett annat är att återinföra möjligheten att låta bostadsbidraget gå direkt till hyresvärden.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa att bostadsbidrag används till det som det är avsett för.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-05-28 Anmäld: 2008-05-28 Besvarad: 2008-06-04 Svar anmält: 2008-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-04)