Medborgarskapets betydelse vid barnäktenskap i utlandet

Skriftlig fråga 2018/19:403 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I utredningsbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69 ) identifierades ett problem med medborgarskap kopplat till de barnäktenskap som sker utomlands. Det har förekommit fall där föräldrar till flickor som har förts utomlands för att giftas bort har lämnat in en ansökan om att barnets svenska medborgarskap ska sägas upp. På så sätt förhindras de svenska myndigheterna att agera om de senare får reda på att flickan har gifts bort. Flickan får också svårare att söka hjälp eller fly tillbaka till Sverige. I utredningsbetänkandet konstaterar dock att medborgarskapsfrågor ligger utanför utredningens mandat.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Har ministern för avsikt att gå vidare med en lagstiftning som förhindrar att flickor gifts bort på det sätt som utredningen har identifierat, och i så fall hur?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-13 Överlämnad: 2019-03-13 Anmäld: 2019-03-14 Sista svarsdatum: 2019-03-20 Svarsdatum: 2019-03-21
Svar på skriftlig fråga