mc-gäng och prostitution

Skriftlig fråga 2002/03:1275 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 5 augusti

Fråga 2002/03:1275

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om mc-gäng och prostitution

Motorcykelträffar är en populär företeelse under sommaren. Inte bara mc-förarna utan också de flesta invånarna på de orter där träffarna arrangeras uppskattar dem. Men det finns en typ av mc-aktiviteter som definitivt inte tillhör den kategorin. Den bedrivs av kriminella mc-gäng. Inte minst allvarligt är den koppling dessa har till prostitution och trafficking. Tyvärr väljer många att blunda för den här verksamheten. Så är läget trots att det enligt polisen finns starka indikationer på att mc-gäng är involverade i både prostitution och trafficking. Såvitt jag har kunnat utröna har dock inte några domar avkunnats. En orsak är säkert att kriminalitet kopplad till mc-gäng är svår att genomlysa. Rädslan bland de berörda att komma med avslöjanden är påtaglig. I dag finns inget offentligt material. Jag ser fram emot att få ta del av ett underlag att använda inför nästa sommars mc-träffar i såväl mitt hemlän Jönköpings län som i andra län.

Jag vill fråga justitieministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att klarlägga sambandet mellan prostitution, trafficking och mc-gäng.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-05 Besvarad: 2003-08-18 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-18)