Mc- och mopedolyckorna

Skriftlig fråga 2009/10:898 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 14 juni

Fråga

2009/10:898 Mc- och mopedolyckorna

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Mc och mopeder står för en allt högre andel av olyckorna med dödlig utgång i trafiken. Medan säkerheten på vägarna ökar för bilisterna tycks utvecklingen gå åt fel håll i fråga om de tvåhjuliga motorfordonen. Det finns i dag 300 000 motorcyklar och 200 000 mopeder i den svenska trafiken. Det är en fördubbling jämfört med för tio år sedan. Under de senaste fem åren har drygt 50 motorcyklister omkommit per år och drygt 350 skadats svårt enligt polisuppgifter. Vidare har under de senaste fem åren också i genomsnitt elva mopedister omkommit per år och ca 300 har skadats svårt. Att det ofta rör sig om ungdomar och barn gör det extra tragiskt. Enligt polisens uppgifter har antalet svårt skadade barn under 18 år fortsatt att öka under de senaste åren. Sedan år 2005 är moped det färdsätt som ger upphov till flest svårt skadade barn.

I ca 60 procent av dödsolyckorna på mc körde föraren för fort och i nästan hälften av mopedolyckorna med dödlig utgång var mopeden trimmad. Det visar Vägverkets djupanalyser av olyckorna.

Genom vilka insatser vill statsrådet åstadkomma en nollvision i fråga om dödsfall med mc och mopeder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-14 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)