maxtaxan och äldre kvinnor

Skriftlig fråga 2002/03:1244 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 17 juli

Fråga 2002/03:1244

av Carina Hägg (s) till socialminister Lars Engqvist om maxtaxan och äldre kvinnor

Den 1 juli 2002 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen om avgifter för äldre- och handikappsomsorgen. Minibelopp, förbehållsbelopp, högkostnadsskydd och ändrade regler för beräkning av avgiftsunderlag och inkomster samt ändrade kommunala avgiftssystem har införts. Trots oron inför reformen finns i dag inga data som gör det möjligt att dra slutsatser för hur maxtaxan påverkat mäns respektive kvinnors ekonomi. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera konsekvenserna och effekterna av de nya bestämmelserna. Den första lägesrapporten har också lämnats. Men någon genusanalys har inte gjorts eller, enligt uppgift, ens planerats.

Min fråga till socialminister Lars Engqvist är när riksdagen får ta del av en utvärdering som visar hur maxtaxan påverkats ur ett genusperspektiv, det vill säga för män respektive kvinnor.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-07-17 Besvarad: 2003-08-27 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-27)