maxtaxan i äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2001/02:1622 av Juholt, Håkan (s)

Juholt, Håkan (s)

den 10 september

Fråga 2001/02:1622

av Håkan Juholt (s) till socialminister Lars Engqvist om maxtaxan i äldreomsorgen

Den 1 juli infördes maxtaxan i äldreomsorgen. Det var en välkommen förbättring för att skydda den enskilde mot orimligt höga avgifter. Det har emellertid visat sig att i en del fall har maxtaxans införande fått effekter som inte kan ha varit avsedda. Avgifterna har höjts i stället för att sänkas. Ett aktuellt exempel från Oskarshamn är att sambor tvingas betala var sin taxa. Det är angeläget att snabbt göra en översyn av maxtaxan och rätta till de negativa effekter av maxtaxan i äldreomsorgen som är uppenbart orimliga.

Jag vill fråga socialministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att rätta till de brister som har uppmärksammats i nuvarande regler för maxtaxan i äldreomsorgen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-10 Besvarad: 2002-09-18 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-18)