maxistraff på människohandel

Skriftlig fråga 2000/01:1304 av Elmsäter Svärd, Catharina (m)

Elmsäter Svärd, Catharina (m)

den 29 maj

Fråga 2000/01:1304

av Catharina Elmsäter Svärd (m) till justitieminister Thomas Bodström om maxistraff på människohandel

Justitieministern har under flera tillfällen sagt att han ser handel med kvinnor som en prioriterad fråga under det svenska EU-ordförandeskapet. Regeringen har föreslagit ett lägsta maximistraff på åtta år för människohandel. Eftersom flera av EU:s justitieministrar ansåg att åtta år var för lågt lämnades frågan tillbaka till ländernas respektive EU-ambassadörer för nya förhandlingar.

När Sveriges justitieminister säger sig prioritera frågan men ändå sätter en låg straffsats för den här typen av brott visar det att Sverige accepterar att kvinnor säljs över gränserna.

Min fråga till justitieministern är:

Vilka åtgärder ämnar justitieministern vidta för att tillse att lägsta maximistraffet på människohandel blir högre än åtta år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-29 Anmäld: 2001-06-06 Besvarad: 2001-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-07)