Matlandsambassadörers uppdrag

Skriftlig fråga 2011/12:388 av Engelhardt, Christer (S)

Engelhardt, Christer (S)

den 17 februari

Fråga

2011/12:388 Matlandsambassadörers uppdrag

av Christer Engelhardt (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

För nästan exakt två år sedan, den 23 februari 2010, utsåg regeringen 26 så kallade matlandsambassadörer från hela landet. Det uttalade syftet var att bidra till att framhäva regionens mat- och naturupplevelser, att skapa nätverk som kunde leda till jobb, och att inspirera andra.

Under januari och februari i år har dessa så kallade matlandsambassadörer dock lånat ut sig till en kampanj där man kräver att regeringen ska öppna upp för kommersiell detaljhandel med starköl, vin och sprit. Genom en serie debattartiklar runt om i tidningar i hela landet har dessa aktörer, som alltså har ett statligt uppdrag, krävt att regeringen ska säga ja till så kallad gårdsförsäljning. Detta trots att vi ännu inte har fått något besked från regeringen i frågan. Flera tunga remissinstanser är kritiska till utredningens förslag.

Många befarar att man genom att tillåta till synes ofarlig så kallad gårdsförsäljning öppnar upp för kommersiella krafter som direkt undergräver Systembolagets möjligheter att stå för en ansvarsfull alkoholförsäljning.

På vilket sätt stämmer matlandsambassadörernas propagerande för kommersiell detaljhandel med alkohol överens med deras statliga uppdrag, och avser statsrådet att vidta någon åtgärd i sammanhanget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-17 Anmäld: 2012-02-17 Besvarad: 2012-02-22 Svar anmält: 2012-02-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)