Materielbehov hos svensk Afghanistanstyrka

Skriftlig fråga 2008/09:1153 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 14 augusti

Fråga

2008/09:1153 Materielbehov hos svensk Afghanistanstyrka

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Om cirka en vecka är det demokratiska val i Afghanistan. Talibanerna försöker sabotera valet och därför har vi på senare tid sett en ökad konfliktnivå mellan den afghanska armén med stöd av internationella styrkor och talibanerna. Svenska soldater på plats i Afghanistan utgör ett mycket viktigt bidrag till att förstärka säkerheten så att befolkningen ges möjlighet att rösta. Det är många gånger riskfyllda uppdrag och vi måste värna soldaternas säkerhet.

Samtidigt får vi via medierna indicier om att utrustningen inte är tillräcklig för de uppdrag de utför. Det har fattats beslut om att Galten ska skickas ned för att förstärka insatsen men till dags dato har de ännu ej anlänt. Vi har också fått information om att det inkommit begäran om tyngre vapen men att detta inte har besvarats. Det är olyckligt om säkerhetsläget försämras utan att soldaternas utrustning i samma grad höjs.

Med bakgrund av detta är min fråga till försvarsminister Tolgfors:

När kommer Galten att anlända till den svenska insatsen i Afghanistan, och vilka andra materiel avser försvarsministern att Försvarsmakten ska behöva komplettera insatsen med för att stärka soldaternas säkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-08-14 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-28 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-28)