Mätbara mål för jämställdhet inom försvaret

Skriftlig fråga 2009/10:950 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 28 juni

Fråga

2009/10:950 Mätbara mål för jämställdhet inom försvaret

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Vi har alla sett den kampanj som Försvarsmakten riktar i dag till unga män i åldern 18–22 år. Men målet för Försvarsmakten är att bli mer jämställd där båda könen är välkomna. Försvaret står inför en stor förändring i form av ny rekrytering men även en fysisk ombyggnad för att ta emot rekryter och blivande soldater.

Detta måste kravställas och mätbara mål måste finnas för att veta att verksamheten arbetar åt rätt håll. Ett exempel kan vara att tidigare har kvinnor och män haft samma omklädningsrum och duschutrymmen. Ett annat exempel är underkläder som först nu distribueras till kvinnor och därmed är anpassade till kvinnors kroppar. Men för att kvinnor ska söka och stanna kvar som soldater fordras att hänsyn tas till dem på samma sätt som exempelvis polisen gjort vad gäller kvinnor och män.

Har försvarsministern sett till att det finns mätbara mål i dag för att den kommande rekryteringen ska locka kvinnor att söka och även stanna kvar i den anställning de får och hur är de i så fall utformade?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-28 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-07-09 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-09)