Massgrav i Turkiet

Skriftlig fråga 2006/07:388 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 18 december

Fråga

2006/07:388 Massgrav i Turkiet

av Yilmaz Kerimo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I byn Dara i sydöstra Turkiet hittades för cirka två månader sedan kvarlevor från en massgrav. Kvarlevorna tros vara rester från de assyrier/syrianer som mördades av turkiska soldater och lokala kurdiska klaner under folkmordet på assyrier/syrianer under första världskriget.

Ledande politiker i Turkiet, främst premiärministern Recep Tayyip Erdogan, har tidigare försäkrat omvärlden om att Turkiet inte har någonting att dölja. Trots att fyndet av denna massgrav är gjort är de turkiska politikerna, massmedierna och andra delar av samhället handlingsförlamade och har inte velat diskutera upptäckten. Nu har det gått två månader och ännu har inga turkiska politiker velat ta i frågan om att massgraven bör analyseras.

Flera assyriska organisationer i Sverige och andra har lyft fram frågan till regeringsnivå i Sverige för att Sverige ska agera. Av respekt och som upprättelse för de assyrier/syrianer som bor i Sverige och för demokratins skull bör Sverige agera för att en analys ska genomföras.

Vad avser utrikesministern att göra för att påverka Turkiets ledande politiker att vilja ta tag i frågan och diskutera fyndet av massgraven?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-12-18 Anmäld: 2006-12-18 Besvarad: 2007-01-08 Svar anmält: 2007-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-08)