Massakern vid Himmelska fridens torg

Skriftlig fråga 2018/19:726 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Det är inte alls svårt för en svensk att finna gamla inslag från svenska tidningar, radio och tv som beskriver den fruktansvärda massakern vid Himmelska fridens torg i Kina för i skrivande stund exakt 30 år sedan, den 4 juni 1989. För en person boende i Kina är det inte alls lika lätt.

Sedan denna tragedi ägde rum har en hel generation kineser vuxit upp, varav många över huvud taget inte känner till vad som har skett till följd av diktaturens strikta begränsning av vilken information som får delas och inte. Kinas kommunistregering har 30 år senare fortfarande inte bett om ursäkt för vad som skett utan har i stället ursäktat massakern med att det var nödvändigt för att säkra regeringens stabilitet. Regimen har heller inte lättat på censuren, varför detaljerna kring händelsen samt hur många och vilka som var offer minst sagt oklara.

Kina är som bekant ett land som återkommande visar på en bristande syn på grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, och det är positivt att utrikesministern vid samtal med kinesiska företrädare också belyst dessa övergrepp:

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt har ministern hedrat de modiga studenter som för 30 år sedan massakrerades till följd av sina krav på demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter, och har ministern på senare tid lyft denna händelse med kinesiska företrädare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-05 Överlämnad: 2019-06-06 Anmäld: 2019-06-10 Sista svarsdatum: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-13
Svar på skriftlig fråga