Maskeringsförbud

Skriftlig fråga 2010/11:587 av Haglö, Kerstin (S)

Haglö, Kerstin (S)

den 14 juni

Fråga

2010/11:587 Maskeringsförbud

av Kerstin Haglö (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Lagen om maskeringsförbudet som började gälla 2006 har enligt en undersökning som SvD tagit fram visat sig ha liten effekt. Mellan 2006 och 2010 har endast sju personer dömts. Enligt SvD menar polisen att lagstiftningen inte har någon avgörande betydelse för polisens möjlighet att stoppa våldsamma upplopp. Att lagstiftningen inte används vid fler tillfällen är förvånande. Det har till exempel funnits tillfällen då folksamlingar av så kallade huliganer maskerat sig i syfte att ställa till våldsamheter. Jag vill mot denna bakgrund fråga justitieministern:

När avser justitieministern att initiera en utvärdering av lagen om maskeringsförbud och när kan den i så fall tänkas komma i gång?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-06-14 Inlämnad: 2011-06-14 Besvarad: 2011-06-20 Svar anmält: 2011-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-20)