Marocko och Aminatou Haidar

Skriftlig fråga 2009/10:237 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 25 november

Fråga

2009/10:237 Marocko och Aminatou Haidar

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Aminatou Haidar är en välkänd västsaharisk försvarare av mänskliga rättigheter som bland annat belönats med Robert Kennedy-stiftelsens pris för sin ickevåldskamp. Hon är bosatt i samt har barn och familj i Västsahara. När Haidar nyligen återvände till sitt hemland efter att ha besökt USA förvägrades hon inresa av ockupationsmakten Marocko. På flygplatsen i El Aiun beslagtog de marockanska myndigheterna hennes pass och satte henne på ett flygplan tillbaka till Spanien där hon dagen innan mellanlandat. Detta sker efter att Aminatou Haidar i ett formulär vägrat kryssa i att hennes nationalitet är marockan. Det spanska flygbolaget och Spanien bör också kritiseras eftersom de tillät att hon mot sin vilja sattes på ett plan från sitt hemland och utan pass. Haidar inledde den 15 november en hungerstrejk för sin rätt att återvända hem. Spanien erbjuder henne politisk asyl, vilket hon inte bett om, men ger henne inte möjlighet att flyga tillbaka. Marockos beslut strider mot artikel 12 i den internationella konventionen om civila och politiska rättigheter (ICCPR) som Marocko har ratificerat. Statsrådet måste ta upp och driva hennes fall i EU. Det är inte rimligt att EU gett Marocko en speciell status relativt gemenskapen samtidigt som Marocko vägrar avveckla sin koloniala kontroll över Västsahara samt kränker västsahariernas demokratiska fri- och rättigheter. Spanien har historiskt i rollen som den kolonialmakt som lämnade Västsahara åt Marocko samt i det aktuella fallet också ett stort ansvar.

Avser utrikesministern att ta upp och driva frågan om Aminatou Haidars rätt att återvända hem till Västsahara som ett villkor för att Marocko ska få behålla sin särskilt gynnade status i relation till EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-25 Anmäld: 2009-11-25 Svar anmält: 2009-12-14 Besvarad: 2009-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-14)