Marockanska ockupationsmyndigheters agerande på ockuperat område

Skriftlig fråga 2006/07:1575 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 23 augusti

Fråga

2006/07:1575 Marockanska ockupationsmyndigheters agerande på ockuperat område

av Kalle Larsson (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Tidigt på morgonen den 21 augusti arresterades i al-Ayun i Västsahara en svensk medborgare, Andrea Gustavsson, samt norska medborgaren Kamilla Eidsvik i deras bostad och fördes av marockansk polis i ett pansarfordon till en polisstation och förhördes i två timmar om vilka de var, varför de var i Västsahara och hos vem de bodde. Både Gustavsson och Eidsvik är medlemmar av Sosialistisk ungdom i Norge. Gustavsson sitter i landstinget i Sör-Tröndelag. Anledningen till att de fördes till polisstationen för förhör var att polisen stormat ett grannhus i närheten, vilket ingalunda kan anses vara godtagbar grund för arrestering och förhör.

Marocko är väl känt för grova och omfattande brott mot mänskliga rättigheter och för att marockanska polisens, militärens och andra myndigheters närvaro i Västsahara inte är något annat än ett grovt folkrättsbrott. I årtionden har Marocko nonchalerat folkrätten, gemensamma överenskommelser med den västsahariska befrielserörelsen Polisario samt FN:s resolutioner och beslut. I skrivande stund har marockanska polisen beordrat Gustavsson och Eidsvik att i dag den 21 augusti åter infinna sig på polisstationen. Eidsvik och Gustavsson är inte oroade för egen del. Med tanke på den respektlöshet som marockanska myndigheter visat för god rättskipning och mänskliga rättigheter är de mer oroade för den familjen de bodde hos.

Jag vill fråga utrikesministern:

Vad avser utrikesministern att göra för att förmå de marockanska ockupationsmyndigheterna att respektera västsahariska medborgares rättigheter och utländska medborgares integritet vid besök på ockuperat västsahariskt territorium?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-23 Anmäld: 2007-08-23 Besvarad: 2007-09-06 Svar anmält: 2007-09-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-06)