Marknadsföring av Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:306 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Hemsidan sweden.se skapades för att människor runt om i världen enkelt ska kunna få en bild av hur Sverige ser ut och fungerar. Svenska institutet är ansvarig myndighet för sweden.se.

Det är viktigt att det finns bra möjligheter för både företag och privatpersoner som är intresserade av Sverige att hitta klar och korrekt information om landet. Detta både för att motverka påverkanskampanjer men också för att uppmuntra till investeringar och fördjupade internationella relationer. Det är däremot väldigt fel att Svenska institutet genom sweden.se ger bilden av att Sverige är ett kravlöst bistånds- och välfärdsparadis. Svensk välfärd bygger på att människor bidrar när de kan och får hjälp när de behöver.

Av TV4:s granskning från den 28 oktober 2019 framgår att sweden.se inte bara beskriver att Sverige har ett väldigt robust välfärdssystem utan också anger att en sexbarnsfamilj i Sverige får ca 12 000 kr i månaden i barnbidrag och flerbarnstillägg.

Det beskrivs på sweden.se också bland annat att Sverige har världens längta betalda föräldraledighet samt att asylsökande som fått avslag och gömmer sig i Sverige har rätt till viss sjuk- och tandvård.

Därför vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Vad gör regeringen och statsrådet för att säkerställa att svenska myndigheter inte beskriver Sverige som ett kravlöst välfärds- och bidragsparadis utomlands?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-04 Överlämnad: 2019-11-04 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga