Markmålsförmåga med JAS 39 Gripen

Skriftlig fråga 2008/09:1039 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 17 juni

Fråga

2008/09:1039 Markmålsförmåga med JAS 39 Gripen

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

JAS 39 A/B beväpnades med bombkapsel 90 (BK 90) och robot 75 (Maverick) för bekämpning av kvalificerade markmål. Bägge dessa vapen kunde avlossas från ett icke obetydligt avstånd. Därmed kunde också luftvärnsförsvarade markmål anfallas.

JAS 39 C/D kommer bara att beväpnas med laserstyrd bomb. En sådan frifallande bomb kan från hög höjd användas för att bekämpa stillastående mål.

Det mest kostnadseffektiva sättet att vidmakthålla förmågan att bekämpa också rörliga och luftvärnsförsvarade mål torde vara att behålla robot 75.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svenska flygstridskrafter också framgent kan bekämpa rörliga och luftvärnsförsvarade markmål?

Frågan är återtagen

Händelser

statustext: Frågan är återtagen Anmäld: 2009-06-17 Inlämnad: 2009-06-17 Återtagen: 2009-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.