Markmålsbekämpning med JAS Gripen

Skriftlig fråga 2011/12:463 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 9 mars

Fråga

2011/12:463 Markmålsbekämpning med JAS Gripen

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Förvarsmakten avser att införa Small Diameter Bomb (SDB) på JAS Gripen. Detta frifallande vapen lämpar sig för internationella insatser i nära samverkan med andra parter. Stridsdelsvikten om 23 kilo och dess utomordentligt höga krav på måldata lämpar sig dock inte för självständigt bruk i vårt närområde.

Försvarsmakten har avvecklat markmålsvapnen till JAS Gripen avsedda för nationellt försvar, bland annat robot 75.

Min fråga är därför:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta så att JAS Gripen kan användas för markmålsbekämpning nationellt och i vårt närområde?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-09 Anmäld: 2012-03-12 Svar anmält: 2012-03-14 Besvarad: 2012-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-14)