Markering mot Irans idrottsminister

Skriftlig fråga 2020/21:3640 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den nya iranska idrottsministern Seyed Hamid Sajjadi Hazaveh har uppmanat iranska idrottsmän att vägra tävla mot israeler. Han kallar Israel för ”en barnadödande och ockuperande nation”.

Uttalandet från ministern ligger i linje med tidigare uttalanden från den iranska regimen om att uppmana sina idrottsmän att tävla mot israeliska idrottsmän.

Att en minister för idrott uttalar sig på detta sätt borde föranleda markeringar från omvärlden.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att göra någon markering mot Irans regim med anledning av idrottsministerns uttalande om Israel och israeliska idrottsmän, och om inte, varför?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-13 Överlämnad: 2021-09-13 Anmäld: 2021-09-14 Svarsdatum: 2021-09-22 Sista svarsdatum: 2021-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga