marinens underhållsvarv

Skriftlig fråga 1999/2000:32 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 29 september

Fråga 1999/2000:32

av Amanda Agestav (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om marinens underhållsvarv

Enligt medierna har ÖB Owe Wiktorin avslöjat att både Örlogsbasen i Karlskrona samt Örlogsbasen på Muskö kommer finnas med i det underlag till proposition om en förändrad grundorganisation för Försvarsmakten. Det är däremot osäkert hur många underhållsvarv som kommer att finnas kvar och var de i så fall skall vara placerade.

Marinens behov av fartygsunderhåll krymper alltmer. Flera röster varnar nu för att de lägre volymerna inte kommer att räcka till två varv i framtiden. Dessa röster hävdar att det enbart kommer att bli ett varv kvar. Valet står då mellan Muskö och Karlskrona.

Karlskronavarvet har nu blivit tyskägt. Enligt uppgifter från medierna är tyskarnas villkor för affären att underhållet läggs på Karlskronavarvet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Påverkar ägarförhållandet på varvet i Karlskrona statsrådets bedömning om vilket varv som skall sköta marinens fartygsunderhåll i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-09-29 Besvarad: 1999-10-06 Anmäld: 1999-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-06)