Marinens personal- och rustningsplan

Skriftlig fråga 2013/14:78 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 24 oktober

Fråga

2013/14:78 Marinens personal- och rustningsplan

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Sex bevakningsbåtar kommer att avrustas 2015, och vedettbåten HMS Jägaren kommer att avrustas 2016.

Enligt plan kommer ytstridsfartygen HMS Göteborg och HMS Kalmar att byggas om till så kallade vedettbåtar, för att sedan kunna utföra bevakningsuppdrag. HMS Kalmar beräknas vara i drift i mitten av 2016, och HMS Göteborg beräknas vara i drift i mitten av 2017.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkerställa att personalen kan behållas samt att beredskapen kan garanteras, med tanke på ovan nämnda förmågegap avseende uppdraget territoriell integritet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-24 Anmäld: 2013-10-25 Besvarad: 2013-10-30 Svar anmält: 2013-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-30)