Marinens Musikkår

Skriftlig fråga 2013/14:47 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 16 oktober

Fråga

2013/14:47 Marinens Musikkår

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Marinens Musikkår i Karlskrona är en uppskattad professionell militär orkester som finns inom Försvarsmakten. Uppdragen består bland annat av statsceremoniell musik, högvakt och musik vid våra militära förband samt offentliga konserter.

Marinens Musikkår har under de senaste åren varit hotad av nedläggning vid flera tillfällen. Enligt uppgifter i medier i dag kommer Livgardet i närtid att presentera ett sparförslag som innebär att musikkåren kommer att läggas ned.

Framtiden för den militära blåsorkestermusiken kan inte ses som en angelägenhet enbart för Försvarsmakten, utan det är en fråga i ett större perspektiv. Försvarsmusiken sorterar rent organisatoriskt under Livgardet, men man har ansvar för att tillgodose behovet av musik både för Försvarsmakten och för regering och riksdag. Av denna anledning är det inte rimligt att Livgardet ska bära hela det ekonomiska ansvaret för försvarsmusiken då besparingar återigen ska göras inom Försvarsmakten.

Mot denna bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga:

Är försvarsministern beredd att tillsätta en oberoende utredning som ser över de beslutsunderlag som kommer att presenteras vid en eventuell förändring av försvarsmusiken i allmänhet och av Marinens Musikkår i synnerhet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-16 Anmäld: 2013-10-16 Besvarad: 2013-10-23 Svar anmält: 2013-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-23)