Marinens musikkår i Karlskrona

Skriftlig fråga 2007/08:1627 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 5 september

Fråga

2007/08:1627 Marinens musikkår i Karlskrona

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I skriftliga frågor och interpellationer till kulturministern och försvarsministern har vi socialdemokrater försökt få ministrarna att uttala sitt stöd för Marinens musikkår i Karlskrona. Tyvärr har försvarsministern inte uttryckt någon politisk vilja; han har endast hänskjutit frågan till myndighetens prioritering.

Vid en uppvaktning nyligen har företrädare för Karlskronas och Göteborgs kommuner lagt fram förslag till förändringar av huvudmannaskapet för militärmusiken. En helt avgörande faktor är naturligtvis, om ansvaret överförs från Försvarsdepartementet till Kulturdepartementet, att även medel motsvarande dagens överförs.

Musikkåren i Karlskrona har, som kulturministern vid besök fått kännedom om, ett mycket brett kulturellt uppdrag och är den enda professionella orkestern inom Försvarsmakten. Man har i stort sett hela landet som sitt verksamhetsområde.

Vad avser kulturministern att vidta för åtgärder för att trygga verksamheten vid Marinens musikkår i Karlskrona?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-19 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-19)