Marinens Musikkår

Skriftlig fråga 2012/13:18 av Haglö, Kerstin (S)

Haglö, Kerstin (S)

den 1 oktober

Fråga

2012/13:18 Marinens Musikkår

av Kerstin Haglö (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Marinens Musikkår har anor från 1680-talet. Musikkåren är i dag den enda av sitt slag inom Försvarsmakten i Sverige och består av 30 heltidsanställda yrkesmusiker. Marinens Musikkår är en försvarsmaktsresurs, både i Sverige och utomlands. Förutom de militära tjänsteuppdragen, som består av bland annat statsceremoniell verksamhet, har Marinens Musikkår sedan flera år tillbaka en omfattande konsertverksamhet i landet. Dessa konserter är mycket populära, samtidigt som de tjänar ett allmännyttigt intresse och gör god PR för Försvarsmakten.

För att kunna genomföra dessa konserter har hyran av konsertlokaler finansierats med försäljning av biljetter och cd-skivor. Marinens Musikkårs inspelningar har också ett stort historiskt och kulturellt intresse bland allmänheten. Marinens Musikkårs cd-skivor har varit eftertraktade länge, och det råder en fortsatt stor efterfrågan på dessa.

Från juridiska staben har det framkommit att det i dag inte finns stöd för denna verksamhet i lag eller förordning eller genom särskilt beslut av regeringen. I dag kan försvarsmusiken endast delta i statsceremoniell verksamhet samt evenemang som ligger inom ramen för uppdrag från chefen för produktionsledningen till chefen för Livgardet. Försvarsmusiken kan inte i något fall ta ut ersättning för sin verksamhet. I regleringsbrevet till Försvarsmakten har regeringen angivit vilka undantag som får göras och i vilka fall Försvarsmakten får finansiera sin verksamhet genom avgifter.

Min fråga till försvarsministern är följande:

Kommer försvarsministern att se till att ett särskilt beslut fattas av regeringen som innebär att försvarsmusiken omfattas av detta undantag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-01 Anmäld: 2012-10-02 Besvarad: 2012-10-10 Svar anmält: 2012-10-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-10)