Marin nedskräpning

Skriftlig fråga 2014/15:437 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem, vilket syns inte minst längs kuststräckan i västra Skåne och i Bohuslän, där det driver upp en kubikmeter marint skräp i timmen. I Skagerrak samlas skräp från hela Nordsjön.

Den marina nedskräpningen består till 80 procent av plast, vilken då den befunnit sig i vatten en tid löses upp till mindre plastbitar. Detta gör att den plast som hamnar i haven och inte spolas upp till kusten också stannar kvar i havet.

En stor del av skräpet kommer från andra länder. Skadorna av marint skräp beräknas kosta de svenska kustfiskarna flera miljoner kronor varje år. Även strandstädningen kostar enorma summor pengar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Hur tänker ministern och regeringen agera för att lösa problemet med marin nedskräpning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-17 Överlämnad: 2015-04-19 Anmäld: 2015-04-21 Svarsdatum: 2015-04-29 Sista svarsdatum: 2015-04-29
Svar på skriftlig fråga