Manuell service för tågresenärer

Skriftlig fråga 2013/14:527 av Zander, Solveig (C)

Zander, Solveig (C)

den 26 mars

Fråga

2013/14:527 Manuell service för tågresenärer

av Solveig Zander (C)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

SJ har varslat 400 anställda inom administration och försäljning. Varslet kommer inte att påverka tågtrafiken, men det kommer att påverka resenärerna. Givetvis är det bra att självbetjäningen förbättras och att det blir fler kundvärdar på perronger som visar till rätta. Det hjälper dess värre inte alla dem som inte kan hantera självbetjäning, till exempel äldre och funktionsnedsatta.

Givetvis uppskattas det att SJ använder sina pengar på rätt sätt och att bolaget ser över sina kostnader, men det får inte ske på bekostnad av dem som redan har det svårt i vårt samhälle. Något som kan tolkas som diskriminering. Många städer runt Mälardalen kommer att drabbas av stängda resebutiker. Det berör bland annat Uppsala, landets fjärde största stad, med ett mycket stort antal kunder i resebutiken. De tre andra storstäderna i landet berörs inte. Det har skapat oro och ilska bland dem som verkligen kommer att beröras av detta beslut. Något alternativ dit de ska vända sig för att få information om resandet och var de kan köpa sina biljetter har inte framgått.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga till statsrådet:

Var och hur kan manuell information och biljettförsäljning fortsatt möjliggöras i Uppsala och på de platser där SJ stänger sina resebutiker?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2014-03-26 Inlämnad: 2014-03-26 Svar anmält: 2014-04-02 Besvarad: 2014-04-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-02)