Mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2009/10:938 av Runeson, Carin (s)

Runeson, Carin (s)

den 23 juni

Fråga

2009/10:938 Mänskliga rättigheter

av Carin Runeson (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I många länder runt om i världen lever kvinnor och flickor under mycket svåra och ojämlika förhållanden. Kultur och tradition gör att kvinnor och flickor i vissa länder får bristfällig om ens någon utbildning eller sjukvård värd namnet.

Kvinnors rättighet till sin egen kropp och inflytande över reproduktion såsom rätten till fri abort kränks alltför ofta. I vissa länder betraktas abort till och med som en kriminell handling och straff utdöms såväl till kvinnan som till läkaren som utför aborten.

De styrande i många länder tar liten hänsyn till folkrätten och respekterar inte de mänskliga rättigheterna. Våld och förtryck får fortgå trots att man i många fall stiftat lagar som skulle medföra en positiv utveckling och förbättring.

Min fråga till utrikesministern är:

Tar utrikesministern i olika sammanhang, exempelvis i EU, några initiativ för att kvinnors och flickors rättigheter ska respekteras i alla länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-23 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-07-06 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-06)