Mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2008/09:766 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 20 mars

Fråga

2008/09:766 Mänskliga rättigheter

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Regeringen har angett att mänskliga rättigheter ska ges prioritet under Sveriges EU-ordförandeskap. Sveriges nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna gäller 2006–2009. Och i samband med att handlingsplanen lades fram inrättades också Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. Delegationen ska slutredovisa sitt arbete 2010. Vi har ännu inget besked om fortsättning av vare sig handlingsplanen eller delegationens arbete. Så den sagda prioriteringen för Sverige har inte av regeringen föranlett en prioritering av mänskliga rättigheter nationellt, och därmed inte heller getts det stöd för det internationella arbetet och arbetet inom EU som varit fullt möjligt. Nu utgår jag från att regeringen ger ett klart besked inom kort i dessa båda delar kring prioritet av de mänskliga rättigheterna.

Min fråga till jämställdhetsministern är om Sveriges nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, som upphör under EU-året liksom delegationens arbete, får en fortsättning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-20 Anmäld: 2009-03-20 Besvarad: 2009-03-25 Svar anmält: 2009-03-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-25)