mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 1999/2000:45 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 8 oktober

Fråga 1999/2000:45

av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter

Österrike har 1998 lagt fram ett förslag i EU om ytterligare skärpningar av EU:s invandrings- och asylpolitik. Förslaget innebär att EU skulle lämna principen om de mänskliga rättigheterna som grund för asyl. EU:s flyktingpolitik är inte human. Österrikes förslag skulle innebära ännu ett steg bort från respekten för människors liv och värde. I dagarna har vi nåtts av rapporten att Österrike beviljat Izatt Ibrahem visum för sjukhusvård i Wien. Izatt Ibrahem är inte en flykting undan en totalitär regim. Han företräder själv en sådan regim. Ibrahem är irakisk regeringsledamot, vice president, en av Saddam Husseins närmaste medarbetare. Izatt Ibrahem är bl.a. ansvarig för de många och grymma räderna mot kurder och araber i de norra och södra delarna av landet sedan 1991, då intifadan mot Saddam Hussein och dennes regim startade. Många av dem som fallit offer för den brutala regim han företräder väntar ännu förgäves på att få hjälp eller asyl i Europa. Folket får lida, medan de som sitter vid makten hjälper varandra oavsett hur blodiga händerna är. De tusentals flyktingarna undan regimen i Bagdad upplever Österrikes ställningstagande som ett hån mot människovärdet och mot arbetet för ett demokratiskt samhälle.

Jag vill fråga statsrådet:

Avser statsrådet vidtaga åtgärder för att Sverige i EU ska driva krav om att de mänskliga rättigheterna även ska omfatta de som väntar på att få hjälp eller asyl?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-10-08 Anmäld: 1999-10-12 Besvarad: 1999-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-20)