mänskliga rättigheter i Uganda

Skriftlig fråga 1999/2000:38 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 1 oktober

Fråga 1999/2000:38

av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Uganda

Ugandas president Yoweri Museveni har beordrat att alla homosexuella i landet ska arresteras och åtalas. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är inte tillämpbar på Afrika, menar han vidare.

Presidenten kritiserade också deklarationen om de mänskliga rättigheterna, och hävdade att den inte antagits med de afrikanska ländernas deltagande och därför inte gällde för Afrika.

President Museveni i Uganda har meddelat polismyndigheten i landet att söka alla homosexuella, gripa dem och åtala dem, enligt en artikel i går i en av landets tidningar.

Homosexualitet är kriminellt i Uganda och kan resultera i upp till livstids fängelse.

Deklarationen anses i allmänhet gälla även homosexuellas rättigheter, även om den inte uttalat nämner homosexuella.

Jag vill ställa följande fråga till ministern:

Ämnar utrikesministern driva frågan om de homosexuellas mänskliga rättigheter i FN och i EU och i så fall hur?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-10-01 Anmäld: 1999-10-12 Besvarad: 1999-10-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-13)