Mänskliga rättigheter i Turkiet

Skriftlig fråga 2011/12:474 av Kerimo, Yilmaz (S)

Kerimo, Yilmaz (S)

den 22 mars

Fråga

2011/12:474 Mänskliga rättigheter i Turkiet

av Yilmaz Kerimo (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Jag har tidigare ställt en fråga om att utrikesministern borde agera kring att Turkiet systematiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Situationen i Turkiet är fortfarande alarmerande. Vi får löpande rapporter om att den turkiska regimen kränker mänskliga rättigheter och tystar opposition och medier. I dag sitter hundratals människorättsaktivister, advokater och journalister i Turkiet häktade för sina åsikters skull. Ett exempel är människorättsaktivisten och förläggaren Ragıp Zarakolu som arresterades i oktober 2011. Ett annat är Muharrem Erbey, ordförande i IHD, som sitter häktad efter det han sade på ett seminarium i den svenska riksdagen 2009.

Den turkiska regimen tycks dessutom bli alltmer hårdför i sina metoder för att stoppa oliktänkande. Under den senaste tiden har det kommit vittnesmål från kurdiska barn som fängslats på politiska grunder om att de utsatts för systematiskt våld och sexuella övergrepp i fängelset. Vi har också fått rapporter om att årets Newroz-firande, det kurdiska nyåret, brutalt slagits ned av den turkiska kravallpolisen på flera håll i landet.

 Utrikesminister Carl Bildt gav den 16 november 2011 bland annat följande svar på min fråga om situationen i Turkiet: ”Från svensk sida kommer vi att fortsätta verka för att Turkiet ska uppfylla de strikta kraven för EU-medlemskap”. Carl Bildt måste nu gå från ord till handling. Yttrandefriheten och minoriteternas rättigheter i Turkiet måste respekteras, inte bara i ord utan även i handling.

Vilka konkreta åtgärder har utrikesministern vidtagit sedan november 2011 för att Turkiet ska respektera de mänskliga rättigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2012-03-22 Inlämnad: 2012-03-22 Besvarad: 2012-04-02 Svar anmält: 2012-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-30)