Mänskliga rättigheter i Saudiarabien

Skriftlig fråga 2008/09:1138 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 12 augusti

Fråga

2008/09:1138 Mänskliga rättigheter i Saudiarabien

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

På regeringens hemsida får läsaren följande idylliska beskrivning av våra relationer med Saudiarabien, ett land i vilket förhållandena inte mycket skiljer sig från förhållandena i Iran: ”Sveriges bilaterala relationer med Saudiarabien är goda. Diplomatiska förbindelser upprättades 1957. … Sveriges vice talman Birgitta Sellén med riksdagsdelegation besökte Saudiarabien under hösten 2007. Handelsminister Ewa Björling besökte Saudiarabien under våren och hösten 2008, då tillsammans med Per-Erik Sandlund, generaldirektör Invest in Sweden Agency och Exportrådets regionchef, Mats Paulson. I januari i år besökte utrikesminister Carl Bildt Saudiarabien.”

I juli presenterade Amnesty International en rapport om tilltagande rättslöshet i Saudiarabien. Före den 11 september 2001 skedde några hundra godtyckliga gripanden per år, men dessa har nu stigit till tusentals. Många sitter fängslade i åratal utan rättegång. Amnesty hävdar i rapporten att det bland de tusentals gripna finns samvetsfångar som fängslats på grund av sin fredliga kritik mot regeringen. Majoriteten av de fängslade är dock misstänkta anhängare av islamistgrupper eller andra grupper som anses motarbeta regeringen och dess samarbete med USA. Många av fångarna uppges torteras samt dödas under oklara omständigheter. Den 8 juli uppgav landets justitiedepartement att 330 personer som anklagats för terroraktiviteter nu dömts till allt från böter till dödsstraff, men vilka dessa personer är hålls hemligt. Lägg till detta att Saudiarabien och Iran toppar listan, efter Kina, över stater som genomför flest avrättningar i världen.

Avser utrikesministern att verka för att utveckla de ekonomiska förbindelserna med en stat som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna samtidigt som Sverige i fråga om Iran har en annan måttstock?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-08-12 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-26 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-26)